top of page

De jaarlijkse Nederlands – Duitse
jeugd- en jongerentoneelschrijfprijs wordt in Duisburg voor de 26e keer uitgereikt

In het kader van het Nederlands-Duitse festival KAAS& KAPPES dat in februari 2024 plaatsvindt, reikt de Stad Duisburg de 26e Nederlands-Duitse auteursprijs voor jeugd-en jongerentheater uit.

Vanwege dit bijzondere jubileum vindt de Prijsuitreiking niet -zoals gewoonlijk- in het KOM'MA plaats, maar op 

25 februari 2024 in Theater Duisburg.

De auteurswedstrijd heeft tot doel de toneelliteratuur voor kinderen en jongeren te bevorderen en jonge/professionele/ auteurs en theatermakers aan te moedigen voor deze doelgroep te werken.

De prijs wil in het bijzonder de uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse professionele auteurs en makers van het jeugd- en jongerentheater stimuleren om de groei van een spannend, vermakelijk, verrassend en inhoudelijk jeugd- en jongerentheater te bevorderen.

De prijs bedraagt in totaal 7.500 Euro. 

De prijswinnaars worden gekozen door een jury, bestaande uit vier Nederlandse en Duitse auteurs, dramaturgen, mediamensen en toneelmakers.

De tekst van het toneelstuk moet vooral geschreven zijn voor een publiek van kinderen en/of jongeren. Het toneelstuk mag niet vóór januari 2023 openbaar gemaakt of opgevoerd zijn. Naast stukken van individuele auteurs, komen ook stukken die in een collectief productieproces zijn ontstaan in aanmerking. Al in het verleden ingezonden teksten, kunnen niet opnieuw worden ingeleverd; ook niet in vertaling.

Per auteur kan slechts één script meedingen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Om U tijd, druk- en portokosten te besparen, stuur uw tekst als pdf aan: autorenwettbewerb@kaasundkappes.de, zonder uw naam ergens op of in de tekst te vermelden. 

(De juryleden behoren niet te weten wie de tekst geschreven heeft)

 

Uw naam (die van de auteur) en/of verdere persoonlijke kenmerken, kunt U allemaal in de begeleidende email kwijt.

Liefst met Nederlandse resp. Duitse vertaling. Dit is echter geen vereiste.

Sluitingsdatum van inzending is 15 december 2023.

Anja Klein, toneelschrijfprijs

_____________________________________________________________________________________________________________

Festivalorganisatie en jury vragen u deze prijsvraag in uw publicaties bekend te maken, resp. door te geven aan bij u bekende auteurs en theaters.

bottom of page